Lebka - cranium

(celkem 22 kostí)

Dělení 1:

 1. klenba lební - calvaria, calva (patří sem kost týlní, temenní a čelní)
 2. báze lební - basis cranii

Dělení 2:

 1. mozková část
 2. obličejová část

Část mozková - neurocranium

(8 kostí)

 1. kost čelní - os frontale
 2. kost čichová - os ethmoidale
 3. kost klínová (střední část) - os sphenoidale
 4. kost týlní (vzadu) - os occipitale
 5. 2* kost spánková (po stranách) - os temporale
 6. 2* kost temenní - os parientale

Část obličejová (splanchnocranium)

(14 kostí)

 1. horní čelist - maxila
 2. 2* kost lícní - os zygomaticum
 3. 2* kůstky nosní - os nasale
 4. 2* kůstka slzní - os lacrimale
 5. skořepy nosní - concha nasalis - superior (horní) / media (střední) / inferior (dolní)
 6. kost radličná - vomer
 7. dolní čelist - mandibula
 8. 2* kost patrová - os palatinum
 9. jazylka - os hyoideum

Lebka zepředu


Lebka ze strany