ZSV - zápisky na 7.6. (asi)

Genialita

mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvořit vrcholná, až epochální díla - mají historický význam, protože urychlují vědecký, technický, nebo kulturní pokrok - obohacují lidstvo.

Druhy schopností

Náročné psychické situace

stres

frustrace

deprivace

hospitalismus

reakce

Duševní zdraví

Duševní poruchy

psychóza

neurózy

psychopatie

oligofrenie

Konflikt

Učení

Tvořivost