Úkol z matematiky na středu 31.5.

Příklady jsou z učebnice Planimetrie pro gymnázia, autorka Eva Pomykalová

114/2.42

Jsou dány dvě kružnice l1(O1;3cm), l2(O2;1,5cm),|O1O2| = 7cm. Sestrojte všechny kružnice o poloměru 2cm, které se dotýkají obou daných kružnic.

114/2.43

Je dána kružnice l(O;r) a bod A. Sestrojte kružnici shodnou s kružnicí l, která se dotýká kružnice l a prochází bodem A.

114/2.44

Jsou dány dvě různé rovnoběžné přímky a,b a kružnice l(O;r), která obě rovnoběžky protíná. Sestrojte kružnici, která se dotýká přímek a,b a s kružnicí l

114/2.45

Jsou dány dvě soustředné kružnice l1(O;1cm), l2(O;4cm) a bod A(|OA| = 3cm). Sestrojte všechny kružnice, které se dotýkají kružníc l1, l2 a procházejí bodem A.

121/2.48

Jsou dány úsečky délek a,b (a > b). Sestrojte úsečky, které mají délky 2a + b, 3a - b, a*sqrt(2) + b*sqrt(3), a/b, a2/b, ab/(a + b), ab/(a - b), sqrt(a2 - b2)/(a + b)

121/2.52

K danému pravoúhlému trojúhelníku ABC s odvěsnami délek a,b sestrojte

které mají stejný obsah.